top banner www.servo-drive.cz

Inovativní řešení pohonných technologii - Novinky

Servo-lisy - lisovací servo aktuátory FTX

Servoaktuátory řady FTX jsou vhodné pro lisovací aplikace, jsou schopny vyvinout extrémně velké síly v kompaktním zástavbobě malém pouzdře. Použití válečkového šroubu zajistí delší interval údržby, daleko delší životnost oproti kuličkovému šroubu, robustnost a tuhost celého strojního mechanismu. Kuličkový šroub nepřežije větší mechanický šok (např. úder kladivem). Naproti tomu válečkový šroub tohle bezproblému přežije a nehrozí nebezepečí zničení celého pohonu při odlaďování stroje. Samozřejmě je možné aktuátor osadit moderními servomotor a získat tím programovatelý a přesný servolis. Možnost osadit servomotory s enkodéry, brzdami, řízením, sběrnicemi jako Profinet nebo Ethercatem, atd.. Hlavní parametry servolisu síla 360kN, rychlost 350mm/s, zdvihy 150-600mm, krytí IP65S.

Servoaktuátor Servoaktuátor

Miniaturní krokový motor velikosti NEMA6

Standardní řadu krokových motorů se podařilo úpěšně rozšířit o krokový motor velikosti NEMA 06. Motor nabízí v této velikosti úhel kroku 3,46 °, motor je miniaturním provedení, vhodný na miniaturní aplikace, šířka motoru je pouze 16mm. Moment motoru je 13mNm a na celou otáčku je možné krokovat 104 kroky. Díky malým rozměrům jak statoru tak i rotoru je možné jít na velmi vysoké otáčky na krokové motory a to až na 8000 ot/min. Více ilustruje rozměrový náčrt a momentově rychlostní křivka :

Krokový motor NEMA06 Krokový motor NEMA06 rozměry Krokový motor NEMA06 křivka

Rozšíření řady zdvihových převodovek na 420 kN

Standardní řada zdvihových převodovek ZP. končila velikostí 80 a trapézovým šroubem Tr 80x10. Od roku 2014 je k dispozici nová velikost 130 s trapézovým šroubem Tr120x14. Tato velikost umožňuje využívat trvalé síly až 420kN a to vše při zachování stejných parametrů životnosti a mechanické pevnosti jako stávající řada ZP. Vnitřní šnekový převod je možné vyrobit ve dvou standardních stoupání nebo se speciálním stoupáním podle požadavku dané aplikace. Standardní stoupání jsou 10:1 a 56:1. Pro pomalé aplikace, kde je ne ekonomické použít motor s velkým momentem lze úspěšně použít mezi převodovku. Viz následující foto realizace.

Zdvihová převodovka ZP135, 420kN, schema Zdvihová převodovka ZP135, 420kN, schema

Lineární servoaktuátory do prostředí s nebezpečím výbuchu

řada GES100 nabízí nevýbušné provedení servoaktuátoru do nebezpečného prostředí. Tyto aktuátory bez problému nahradí hydraulické řešení, uvnitř aktuátoru je efektivní motor a magnety a převodový šroub, vše zapouzdřené a kvalitně utěsněné. Aktuátory mají velmi dlouhou životnost v řádu tisíce hodin, jsou schopny nést velmi těžké zátěže a přežijí bez problému ve velmi znečištěném prostředí. Plní požadavky EU normy (EU ATEX Directive 94/9/EC) na prostředí s nebezpečnými výpary. Je možné je použít ve třídě jedna skupině B,C a D a teplotních zařazeních T4 a T3A. Trvalá síla aktutoru jde až k 18kN, rychlost pohybu 950mm/s, učinnost převodu na pohyb je 90% a typ zatížení pracovního cyklu je 100%.

Nevýbušné provedení servomotoru Nevýbušné provedení servomotoru

Kompletní řešení - Krokový aktuátor integrovaný do lineární osy

Standardní hybridní krokový aktuátor velikostni NEMA 17 integrovaný do lineární osy. Na trh přichází řada LRS - Linear Rail System. Osa je složena z hliníkového na míru vyrobeného základního profilu s lineárním vedením, které se pohybuje vozíkem po celé délce zdvihu. Krokový aktuátor, který pohybuje vozíkem je buď aktuátor velikosti NEMA 17 verze EXTERNAL LINEAR nebo verze se zdvojeným statorem (tzv. DOUBLE STACK) poskytující dvojnásobnou sílu oproti standardní verzi. K výhodám krokových aktuátorů tradičně patří možnost zvolit s velké řady možných stoupání lineárního šroubu. Přesný šroub s jemným stoupáním s rozlišením až půl mikrometru na krok nebo naopak šroub s velkým stoupáním a s rychlostí až půl metru za sekundu). Patentované spojení ocelového nerezového šroubu a polyacetálové matice přináší snížení tření (na polovinu), zmenšení teplotní roztažnosti a zvýšení životnosti celého (10 Mio cyklů) Osu je možné upravit tak aby k ní bylo možné připojit téměř jakýkoliv pohon, což přináší možnosti nasazení krokových motorů s IP67, pro vakuum, pro speciální teploty, atd.

Lineární osa obsahuje speciální patentované samo nastavující lineární ložisko, které eliminuje mechanickou vůli ve směru kolmém na směr pohybu. Vnitřní T drážka zajišťuje plnou podporu vozíku pro různé montážní varianty. Šest metrických závitů umožňuje jednoduché připojení zátěže na poháněný vozík. Kolejnice lineárního ložiska zajišťuje stabilitu a přesnost celé pohonné jednotky. Standardní použitá matice má vůli 0,1mm. Pokud je osa jednostranně zatížená vůle se neprojeví. Při požadavku na přesný pohon je potřeba eliminovat vůli pohonu použitím PŘEDEPNUTÉ MATICE. Servodrive nabízí patentované W a C předepnuté matice. (více s sekci pohybových šroubů). K typickým aplikacím patří lékařská, nástrojová a balící technika, automatizace provozů, CNC stroje a potravinářské a nápojové stroje.

Použité krokové aktuátory patří ke světové špičce. Díky patentovaným technologiím nabízejí unikátní přesné pohony s nedostižným poměrem výkon-velikost.

Krokový motor s přesnýnm pohyvovým šroubem v lineární ose Lineární osa z krokovým motorem

Vysvětlivky k obrázku v angličtině: COMPACT MOVING CARRIGE - kompaktní pohyblivý vozík, TRAPEZOIDAL SCREW WITH VARIOUS LEADS - lichoběžníkový pohybový šroub s volitelným stoupáním, STEPPER ACTUATOR - krokový motor pohybující šroubem - krokový aktuátor .

Nová řada servo aktuátorů GSM nahrazuje stávající řadu SR

Servo aktuátor řady SR a GSM

V roce 2007 uvedl Servodrive na trh novou řadu servoaktuátorů, nástupce staré řady SR, novou řadu GSM. Hlavní rozdíly mezi oběma řadami ukazuje následující tabulka. Řadu SR je stále možné obědnat, cena je vyšší protože se již nejedná o sériově vyráběnou řadu.

Vlastnost Nová řada GSM Stará řada SR
Konektory V řadě za sebou Na stranách u SR31 a SR41
Délka Krátká Montážní vzdálenost CLEVIS VARIANTY je u GSM kratší než u SR
Width GSM30 se užší než ekvivalentní SR31 GSM30 je užší ve verzi SIDE a TRUNION. GSM20 a GSM40 jsou stejné.
Mech. vůle 0.2 mm 0.1mm
Úprava povrchu Anodizován Anodizován, epoxydem v kostře motoru

Řada EL přináší výhody servoaktuátorů s patentovaným valivým šroubem i pro aplikace do výbušného prostředí. Nevýbušné provedení servoaktuátorů splňuje požadavky třídy I skupiny B,C nebo D nevýbušného pouzdra. Tyto elektromechanické systémy systémy umožňují procesním inženýrům čisté, rychlé, jednodušší a cenově výhodnější řešení než nasazení hydraulických pohonů. Vzhledem k pneumatickým pohonům umožňují dosažení daleko delší životnosti. Technologie valivého šroubu předčí klasický kuličkový šroub v životnosti (15x dráha), v maximální rychlosti, robustnosti a odolnosti proti mechanickým šokům. Kompaktní pouzdro umožňuje efektivně a rychle vyměnit hydraulický nebo pneumatický píst za elektromechanický aktuátor, při dodržení všech požadavká aplikace. Aktuátory řady EL jsou kompatibilní s téměř všemi výrobci servoměničů s resolverovým vstupem.

Třída I znamená, že se hořlavé plyny nebo výpary mohou vyskytovat v okolním vzduchu v množstvích dostatečných k vytvoření výbušných nebo vznětlivých směsí. Podtřída 1 znamená se nebezpečné koncentrace mohou vyskytovat trvale, přechodně nebo periodicky za normálních pracovních podmínek. Skupina B dovoluje atmosféru obsahující vodík, plyny nebo výpary stejného nebezpečí jako svítiplyn. Skupina C dovoluje atmosféru obsahující ethyl-éterové výpary, ethylen nebo cyklo propany. Skupina D dovoluje atmosféru obsahující benzíny, hexany, naftany, benzény, butany, alkoholy, acetony, benzoly, výpary z laků nebo svítiplyn.

Nevýbušné provedení lineárních servoaktuátorů

Nevýbušné provedení lineárních servoaktuátorů Nevýbušné provedení lineárních servoaktuátorů

POZOR : Servoaktuátory řady EL nejsou určeny do prosředí obsahující acetylén.

Vylepšení řady hybridních krokových aktuátorů

Krokový aktuátor s dvojitým statorem Stepper Actuator Double Stack

Řada krokových motorů pro lineární krokové aktuátory byla vylepšena možnosti zesílení vinutí motoru a použití tzv. DoubleStack verze (Zdvojeného statoru). Motor má dvojnásobnou sílu, ale také dvojnásobný prodový odběr.

Speciální varianty servomotorů

photo photo

SERVO-DRIVE se zaměřuje na speciální varianty a zákaznická řešení střídavých servomotorů. Samozřejmostí jsou různé úpravy hřídele jako zkosení, závity, prodloužení a duté hřídele. Příklad na obrázku ukazuje dutou hřídel v servomotoru pro tažení pneumatických rozvodů nebo laseru. Úprava přiruby AC Servomotorů přináší kompatibilitu s širokým spektrem různých pohonných systémů. Pro požadavky potravinářského průmyslu je možné dodat speciální těleso motorů z nerezové oceli nebo nátěr barvou vhodnou do daného prostředí. Motor je také možné dodat ve vestavném provedení - jenom stator a rotor, a umožnit tak vestavění do zákaznické konstrukce. Samozřejmostí je možnost vybavit motory nejnovějšími snímači polohy, absolutními a inkrementálními enkodéry, Function Safety enkodéry, sběrnicemi EnDat, Hiperface, tj Heidenhein Stegman atd. Různé typy konektorů a jejich nastavení umožňují kompatibilitu s většinou servo zesilovačů na současném trhu.

Momentový motor s ložisky a enkodérem

Zpresnění CNC obráběcích technologií dovoluje efektivně minimalizovat zbytkový trhavý moment (cogging) u momentových motorů. Toto v kombinaci s ultrapřesným enkodérem (půl milionu pulsů na otáčku) umožňuje extrémně hladké otáčení a malé zvlnění rychlosti. Nízka hmotnost rotoru (rotor je dutý, pouze s magnety, velmi lehký) umožňuje extrémní zrychlení a polohovní v řádu milisekund.


photo photo
photo photo

Lineární asynchronní motory

photo photo

Stejně jako u masivně v průmyslu nasazovaného asynchronního motoru s kotvou nakrátko (rotor vylitý hliníkem bez magnetů). Je možné vyrobit lineární asynchronní motor. A v tomto případě je to extrémně jednoduché, protože kotvu na krátko může tvořit tabule plechu (hliník, nebo měď). Toto je úplně stejný princip jaký byl použit před několika desetiletími ve starých elektroměrech, kde se plechový (hliníkový) kotouček otáčel v magnetickém poli a čím více teklo proudu tím rychleji se otáčel. Jedná se o velmi jednoduchý pohon, který může fungovat i bez servozesilovače, jenom připojen na střídavou síť, polohování bez vektorového řízení a bez odměřování není možné.

image